ZRINSKI d.d TRGOVINA

PROGRAM GRAFIČKIH REPROMATERIJALA:

 • offsetni papiri
 • bezdrvni papiri
 • dokumentni papiri
 • kartografski i bankpost papiri
 • obostrano i jednostrano premazni papiri
 • plakatni papiri
 • samoljepivi papiri
 • jednostrano i obostrano premazni kartoni
 • knjigoveška ljepenka
 • presvlačni materijali različitih boja
 • grafičke boje i primjese
 • ljepila za papirnu doradu
 • materijali za uvez knjiga
 • te sav potrošni materijal neophodan za vrhunsku proizvodnju grafičkih proizvoda

E-mail: trgovina@zrinski.hr

O nama Reference
Kontakt
ZRINSKI d.d.

Dr. Ivana Novaka 13, 40000 Čakovec

Tel: +385 (40) 37 22 22
Fax: +385 (40) 37 22 12
Prodaja:  +385 (40) 37 22 77
E-mail: zrinski@zrinski.hr


FILATELISTIČKA I POŠTANSKA LITERATURA
198,00 kn
oofil